Behandlingar – homeopati

Behandlingar homeopati

Välkommen till Borago Homeopati och homeopat Birgitta Williams. Jag behandlar både akuta och kroniska sjukdomar med klassisk homeopati. Homeopati är en behandlingsform som tar hänsyn till Din mentala, känslomässiga och fysiska hälsa.

Frekvensmedicin är en annan metod som jag använder för att mäta och frigöra energi, för din möjlighet tillsjälvläkning. Irisdiagnostik använder jag som en diagnosmetod för att få ytterligare information tillsammans med livsstils coaching för att Du skall återfå och behålla Din hälsa.

Ditt besök hos mig

Ditt första besök hos mig tar ca 2 timmar med fokus på den homeopatiska intervjun, som är en ingående samtals intervju där du berättar om dina besvär och om hur du fungerar mentalt, känslomässigt och fysiskt, för att få veta det som är mest karakteristiskt och utmärkande för dig och dina besvär. Klassisk homeopati är en individuell behandlingsform och förskrivning av ett homeopatiskt läkemedel baseras på helheten av din symtombild.

För att få ytterligare information använder jag irisdiagnostik. Jag fotograferar dina ögon och tittar på dina båda iris. Med informationen från irisdiagnostiken diskuterar vi arv och livsstilsfrågor tillsammans med näringsintag och andra rekommendationer.

Vid behov använder jag också frekvensmedicin som påverkar energiflödet i kroppen. Ditt flöde av energi ingår i ett komplext informationssystem som när det fungerar bra står för ditt välbefinnande och optimal energi. Då detta blockeras av t.ex. händelser och situationer i livet så påverkas också ditt energiflöde och kan då ge upphov till trötthet, olika tillstånd och eventuellt sjukdomar.

Både homeopatisk behandling, frekvensmedicin, akupunktur och rätt näring påverkar denna energi som hjälper din kropps självläkande krafter, som hjälper dig att återfå hälsa och/eller att förebygga sjukdomar.

Priser för behandling

 Homeopatisk konsultation- första besöket (ca 2 tim)  1650 kr
 Homeopatisk konsultation-återbesök (ca 1 tim)  900 kr
 Homeopatisk medicin  125 kr
 Wellness hälsoscanning  1 200 kr
Ögondiagnostik (irisdiagnostik och sclerologi)  1500 kr
 Återbud inom 48 timmar  900 kr

Samtliga priser är inklusive 25% moms


Lämna återbud eller ändra tid
Det är viktigt att du lämnar återbud i god tid innan ditt besök, om du inte kan komma. Avboka eller ändra din tid minst 24 timmar innan avtalad tid. Om inte det görs debiteras dig full avgift.

Du kan avboka din tid genom att ringa till telefon: 031 51 51 68 och där kan du lämna ett meddelande till telefonsvararen eller om du skickar mig ett meddelande via kontaktformuläret.
OBS! Din avbokning skall vara bekräftad innan 48 timmar för att den skall gälla.