Om homeopati

Borago blomma homeoapti

Klassisk homeopati är en medicinsk behandlingsform, som rätt använd är helt utan biverkningar. Ordet Homeopati kommer från grekiskans två ord: homoisos, som betyder lika/liknande och pathos, som betyder lidande. Homeopati är en behandlingsform som utgår ifrån och tar hänsyn till hela människan.

Homeopatiska läkemedel  stärker immunförsvaret och tar bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symptomen. En homeopatisk behandling sker enligt principen”similia similibus curentur” eller ”lika botar lika”. Innebörden är att ett ämne som kan ge sjukdomssymptom hos en frisk människa kan bota dessa hos en sjuk människa. En klassisk homeopat behandlar de flesta sjukdomar; akuta, kroniska, fysiska eller psykiska.

Homeopatiska läkemedel  stimulerar och hjälper kroppens egna självläkande krafter och är samtidigt ofarliga och ej vanebildande. Efter att en klassisk homeopat har gjort en noggrann analys av patientens tillstånd och besvär- homeopaten har då gjort en anamnes som tar hänsyn till totaliteten av patientens symptom, så ordinerar homeopaten endast ett läkemedel åt gången till patienten.

Homeopatiska läkemedel framställs enligt en särskild process-potensering. Ursubstanserna hämtas bl.a. från växt-, mineral- och djurriket. Även djur behandlas mycket framgångsrikt med homeopatiska läkemedel.

Vill Du läsa mer om homeopati och Dr.Samuel Hahnemann– grundaren av homepati, så besök Arcanums internetbokhandel. Där hittar Du det mesta inom den alternativmedicinska litteraturen.

Läs mer på ArcanumSkolans hemsida