Forskning på homeopati

Forskning på homeopati

Nyligen har grundforskning visat att mekanismerna och verkan hos homeopatiskt framställda läkemedel pekar mot den dag då dessa kommer att identifieras. Förklaringen kring potenserade mediciners verkan har återigen uppstått i forskning kring inflammationer. (Referens: Luc Montagnier, Dagens Homeopati).

Många hundra kliniska försök har gjorts om homeopatisk behandling. Resultaten varierar från att vara positiva till negativa. Random Controlled Trials (RCTs) har visat på signifikant positiva resultat som visar på att homeopatisk behandling har visat större effekt än placebo. Andra har visat sig vara negativa. Kvaliteten av dessa är varierande.

European Council for Classical homeopathy (ECCH) belyser i ett dokument ett antal forskningsresultat som visar på att homeopatisk behandling har större verkan än placebo. Rapport: Positive homeopathy research and surveys march 2007 (pdf)

Att anpassa forskningsmetoderna
En orsak till att forskningsförsök i homeopati har hindrats är den konventionella metoden “ en medicin till en sjukdom” mot den homeopatiska metoden som är en “individualiserad” patient behandling. Mycket har diskuterats kring detta och i år har ett positivt forskningsförsök publicerats i tidskriften ”Rheumatology” där man använt en individualiserad homeopatisk behandlingsmetod.

Läs mer om forskningen

Se fler forskningsreferenser