Forskning på homeopati

Nyligen har grundforskning visat att mekanismerna och verkan hos homeopatiskt framställda läkemedel pekar mot den dag då dessa kommer att identifieras. Förklaringen kring potenserade mediciners verkan har återigen uppstått i forskning kring inflammationer. (Referens: Luc Montagnier, Dagens Homeopati). Många hundra kliniska försök har gjorts om homeopatisk behandling. Resultaten varierar från att vara positiva till negativa. Random Controlled Trials […]