Om homeopati

Klassisk homeopati är en medicinsk behandlingsform, som rätt använd är helt utan biverkningar. Ordet Homeopati kommer från grekiskans två ord: homoisos, som betyder lika/liknande och pathos, som betyder lidande. Homeopati är en behandlingsform som utgår ifrån och tar hänsyn till hela människan. Homeopatiska läkemedel  stärker immunförsvaret och tar bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symptomen. […]

Forskning på homeopati

Nyligen har grundforskning visat att mekanismerna och verkan hos homeopatiskt framställda läkemedel pekar mot den dag då dessa kommer att identifieras. Förklaringen kring potenserade mediciners verkan har återigen uppstått i forskning kring inflammationer. (Referens: Luc Montagnier, Dagens Homeopati). Många hundra kliniska försök har gjorts om homeopatisk behandling. Resultaten varierar från att vara positiva till negativa. Random Controlled Trials […]