Om homeopati

Klassisk homeopati är en medicinsk behandlingsform, som rätt använd är helt utan biverkningar. Ordet Homeopati kommer från grekiskans två ord: homoisos, som betyder lika/liknande och pathos, som betyder lidande. Homeopati är en behandlingsform som utgår ifrån och tar hänsyn till hela människan. Homeopatiska läkemedel  stärker immunförsvaret och tar bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symptomen. […]