Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan, som sedan 1970 har bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgitta har sedan 1996 praktiserat homeopati med praktik i Göteborg och Brastad.